پانسمان, مقاله های زخم

کاربردهای پزشکی پانسمان‌ های کلاژنی و مهندسی بافت پوست

کاربردهای پزشکی پانسمان‌ کلاژنی | جایگزین‌های مهندسی ‌بافت‌ پوست | معرفی شرکت بی براون

عمده‌ترین کاربردهای پزشکی پانسمان‌های مبتنی بر کلاژن که مورد ‌استفاده‌ قرار گرفته‌اند، الیاف کلاژن اکسترودی، غشای(فیلم) کلاژن، ژل‌های کلاژن و ‌اسفنج‌های کلاژن هستند. که در ادامه علاوه بر آشنایی با آن‌ها ، معرفی شرکت بی براون را نیز انجام می‌دهیم.

 

الیاف کلاژن اکسترود شده Extruded collagen) fibres)

بخیه‌های کلاژن و الیاف اکسترودی برای پوشش نواحی در معرض ‌پوست‌ در طول جنگ جهانی دوم مورد ‌استفاده قرار گرفت. واکنش ‌بافت شناسی که توسط بخیه‌های کلاژن تحریک می‌شود، عمدتاً شامل نفوذ هیستیوسیتی و پاسخ نهایی فیبروبلاست می‌باشد.

 

اسفنج کلاژن (Collagen sponge) | معرفی شرکت بی براون

مواد مبتنی بر کلاژن که در ‌اسفنج‌های سه بعدی شکل می‌گیرند، به ‌عنوان یک ‌پانسمان ‌زخم عمل می کنند. زیرا منافذ یا کانال‌های بزرگ، ارتباطات بین کانالی و ترکیبی از ماکرومولکول‌های ‌بافت همبند باعث‌ افزایش نفوذ ‌بافت ‌زخم در داخل بدن و همچنین ‌رشد سلول در ‌اسفنج‌های کلاژن آزمایشگاهی می‌شوند.

اسفنج‌های مبتنی بر کلاژن به ‌عنوان پوشش موقت و دائمی برای نقایص ‌پوستی در حیوانات و انسان‌ها ‌استفاده می‌شود. رشد‌ ‌سلولی درون یک اسفنج‌ به تخلخل و وجود ساختار فیبری بستگی دارد. اسفنج‌های کلاژن به طور معمول با انجماد و خشک کردن منجمد پراکندگی کلاژن در شرایط اسیدی تهیه می‌شدند.

افزودن بیشتر سطوح پایین هیالورونات و فیبرونکتین ساختار ایمپلنت را اصلاح کرد که منجر به افزایش جذب شیمیایی، تکثیر و رسوب کلاژن در یک مدل التیام ‌زخم in vivo ‌شد.

اسفنج‌های کلاژن با منشاء گاوی مانند dermodress  و  condress در مقایسه با اسفنج‌ پلی یورتان به ‌عنوان پانسمان‌های بیولوژیکی موقت بهتری در ارتقاء التیام عمل می‌کنند. مانند شرکت بی براون که در این زمینه ‌محصولات خود را معرفی کرده.

تحقیقات بیشتر به سمت بهبود کاربرد اسفنج‌های کلاژن در ترکیب سایر اصول درمانی انجام ‌شد. به عنوان‌ مثال، ورقه اسفنجی آتلوکلاژن با AMP حلقوی دی بوتیریل، تشکیل بافت‌ دانه بندی را تسریع می کند و اپیتلیال شدن در نتیجه کارایی بهبود را افزایش می‌دهد. به طور مشابه، جایگزین ‌پوستی ‌کشت آلوژنیک متشکل از فیبروبلاست‌ها در یک ‌ماتریکس کلاژن اسفنجی، محیط مناسبی را برای ارتقاء بهبود زخم‌ نسبت می‌دهد.

بنابراین، مزیت کلی ‌استفاده از اسفنج‌ کلاژن به عنوان‌ یک ‌پانسمان زخم‌ در این واقعیت وجود دارد که زخم‌ها با نمره گذاری بصری ظاهر بهتری بهبود‌ می‌یابند.

 

فیلم کلاژن (Collagen film)

لایه‌های کلاژن از ریخته‌گری کلاژن بر روی سطوح متاکریلات تشکیل ‌شده. غشاهای کلاژن متقابل یا فقط یک پاسخ التهابی بسیار خفیف یا اصلاً ‌ایجاد نمی کنند و باعث اتصال فیبروبلاست به سطح کلاژن می‌شوند. لایه‌های کلاژن هنگامی که با تابش اشعه UV ماوراء بنفش به هم متصل می‌شوند هیچ واکنش التهابی ‌ایجاد نمی کنند.

این فیلم‌ها films به سرعت با گلیکوپروتئین میزبان نفوذ می‌کنند و به تدریج با بافت‌ میزبان ‌جایگزین می‌شوند. از آنجایی که این لایه‌ها نازک هستند و کار با آن‌ها دشوار می‌باشد، اصلاح بیشتر شامل تقویت لایه‌های کلاژن متقابل تابش ‌شده با اشعه ماوراء بنفش با تعبیه یک شبکه نایلونی ‌است. این به عنوان یک ‌پانسمان بالقوه برای سوختگی‌های درجه دوم و سوم عمل می‌کند، زیرا اپیتلیال شدن سریع با تغییرات التهابی کم و ‌رشد بافت‌ فیبروز متراکم در لایه‌های زیر ‌پوستی را نشان می‌دهند.

بعدها، پانسمان‌ بیوسنتزی بر روی یک لایه سیلیکونی با پارچه نایلونی که در فیلم جاسازی ‌شد توسط شرکت بی براون معرفی شد‌. یک پانسمان‌ کلاژن کامپوزیتی متشکل از غشای کلاژن و اسفنج کلاژن با ادغام یک لایه ضد باکتریایی با آبگریزی محدود بین غشاء و اسفنج و قسمت بالایی اسفنج بسیار مؤثر بود.

 

ژل کلاژن (Collagen Gel) | معرفی شرکت بی براون

استفاده‌ از کلاژن با منشاء گاوی به عنوان زیرلایه ای برای ‌کشت از سال 1980 ‌ایجاد شد‌. محققان ورقه‌های کراتینوسیت همجوار ‌کشت داده شده‌ بر روی یک کلاژن ساده نوع I که با ادغام فیبروبلاست پوستی‌ منقبض شده‌ و ژل‌ها را با موفقیت پیوند زدند تا به دست آورند. پوشش زخم‌های تمام ضخامت از آن زمان به بعد، تغییرات و بهبودهایی در شرایط کشت‌ مانند استفاده‌ از ژل‌های کلاژن هیدراته برای کشت‌ فیبروبلاست‌ها انجام شد‌. که از طریق تعامل اتصال بین فرآیندهای ‌سلولی و مولکول‌های کلاژن باعث سازماندهی مجدد فیبرهای کلاژن در صفحه ‌شد‌. گسترش ‌سلولی علاوه بر این، سلول‌هایی که روی شبکه کلاژن رشد‌ می‌کنند به طور فعال در سنتز گلیکوزآمینوگلیکان‌ها نقش دارند که نقش مهمی در تسریع بهبودی دارند.

بنابراین، این ژل‌های سازمان‌دهی‌ شده‌ به‌ عنوان یک ‌ماتریکس پوستی‌ عمل می‌کنند که می‌توان کراتینوسیت‌ها را روی آن کشت‌ داد تا ‌جایگزین پوستی‌ بهتری‌ تشکیل شود. کراتینوسیت‌هایی که روی چنین بستر‌ کلاژن ‌پوستی‌ فیبری رشد‌ می‌کنند‌، تغییرات فراساختاری مشابهی را نشان می‌دهند که معمولاً با تمایز همراه ‌است، یعنی عدم وجود بریدگی و پرز در سلول‌های بالغ‌تر. رشد‌ سلولی‌ روی کلاژن منجر به ورقه‌های پی در پی ‌شد‌ که اتصالات دسموزومی معمولی را در یک بازه کوتاه نشان می‌دهد. که در این راستا شرکت بی براون ‌محصولات خود را معرفی کرده ‌است.

 

جایگزین‌های مهندسی پوست(Engineered skin substitutes)

پیشرفت‌های بیشتر در تهیه جایگزین‌های ‌پوستی‌ با استفاده‌ از کلاژن ‌پوستی‌ آزاد انسانی تثبیت شده با استفاده از غلظت‌های پایین گلوتارآلدئید برای ‌رشد‌ سلول‌های اپیدرمی ‌انسان انجام ‌شد‌. کراتینوسیت‌هایی که روی چنین تکیه‌گاه‌های نفوذپذیری ‌رشد‌ می‌کنند‌، در معرض هوا/مایع مشترک قرار می‌گیرند که محیط فیزیولوژیکی بهتری ایجاد می‌کند و باعث تمایز آن‌ها به میزان بیشتر و شباهت بیشتر به بافت مادر می‌شود. 

این نوع از سیستم‌های ‌کشت‌ هوا/مایع را می‌توان با توجه به بستر نفوذ پذیر به سه دسته تقسیم کرد.

 

1.غشاهای مصنوعی(Synthetic membranes)

جایگزینی موقت ‌پوست زنده متشکل از فیبروبلاست‌های نوزاد ‌انسان ‌کشت‌ یافت. یک ماده پانسمان‌ بیوسنتزی جایگزین استفاده از ‌پوست آلوگرافت جسد برای دستیابی به ترمیم زخم‌ پس از برداشتن ‌زخم‌ سوختگی شد.

 

2.معادل پوستی(Dermal equivalent)

یک معادل پوستی ممکن است‌ با ‌کشت‌ کراتینوسیت‌ها بر روی فیبروبلاست‌های زنده ای که در ژل کلاژن منقبض قرار دارند ایجاد شود. این نوع کامپوزیت جایگزین پوستی-اپیدرمی، اتصال محکم کراتینوسیت‌های انسانی را به بستر پوستی برای بقای پیوند روی ‌زخم‌ امکان پذیر می‌کند. بهبودهای بیشتر در جایگزین ‌پوست اپیدرمی کامپوزیت-درمال از طریق ترکیب پپتیدهای ماتریکس‌ مانند RGD (پپتید اسید آسپارتیک آرژنین-گلیسین) حاصل شد. زیرا این پپتیدها برهمکنش‌های ‌ماتریکس سلولی‌ را به ویژه اتصال سلولی‌ به بستر پوستی را افزایش می‌دهند.

 

3.درم بدون اپیدرم مردهDead de-epidermized) dermis) | معرفی شرکت بی براون

ثابت شد که درم بدون اپیدرم، آنتی ژن کمتری دارد و داربست scaffold طبیعی را برای مهندسی پوست‌ مصنوعی فراهم می‌کند. از این رو ثابت شد که پانسمان موثری برای سوختگی است‌. این کامپوزیت‌های پوست‌ انسان متشکل از کراتینوسیت‌ها و فیبروبلاست‌های طبیعی انسان روی درم بدون اپیدرم بدون سلول انسان به عنوان‌ جایگزین‌های بهتری برای پوست‌ روی زخم‌ها ‌عمل ‌می‌کنند. که در این راستا شرکت بی براون ‌محصولات خود را معرفی نموده.

اگرچه، تسریع در بسته شدن کامل ‌زخم‌ یا اپیتلیال‌سازی مجدد نگرانی اصلی بوده و همچنان نقطه پایانی اصلی هر درمانی است‌. امکان ‌بهبود روند ترمیم و بازسازی پوست اخیراً علاقه‌مندی به ‌عمل فاکتور رشد را ایجاد کرده ‌است‌، تنظیم ماتریکس‌ خارج ‌سلولی‌، توسعه یک داربست scaffold ‌مهندسی شده و ساختارهای ‌سلولی‌.

سولفات توسعه ای یکی از اولین تلاش‌ها در ‌مهندسی داربست ماتریکس برای بازسازی بافت پوستی بود. در سال‌های اخیر روش‌های کشت تخصصی و فناوری بهبود یافته برای تولید معادل پوست کشت‌شده دولایه آلوگرافت برای ترمیم زخم انسان وجایگزینی پوست ایجاد شده‌اند. گزارشات نشان‌ دادند که چسبندگی ‌سلولی‌ از طریق ماتریکس خارج سلولی در طول اتصال‌، گسترش، تکثیر و سایر رفتارهای سلولی مانند تمایز با استفاده از کلاژن نوع I ماهی به عنوان بستر کشت از اهمیت اساسی برخوردار ‌است‌.

علاوه بر این، سلول‌های درگیر در تولید مواد مهندسی را می‌توان برای مدت طولانی‌تری در کشت نگهداری کرد. حتی ممکن ‌است‌ در سطوح سرمی کاهش‌یافته با فاکتورهای رشد کمتری رشد کنند که بازده آبکاری بالاتری را هنگام رشد روی کلاژن نشان می‌دهند. ماتریس بر رفتار و جهت گیری سلول تأثیر می‌گذارد در حالی که سلول‌ها باعث سازماندهی مجدد ماتریس می شوند.

 

نتیجه گیری

کشت‌های ارگانوتیپی دارای مزایای قابل توجهی نسبت به روش‌های کشت استاندارد هستند. زیرا آن‌ها استفاده از ماتریکس خارج سلولی و سلول‌ها را برای جمع بندی مجدد ساختار بافت ترکیب ‌می‌کنند. ماتریکس علاوه بر فراهم کردن محیطی مناسب برای تمایز سلولی، تعاملات سلول-سلول و محیط سلول را افزایش‌ می‌دهد. در نتیجه امکان تشکیل بافت عملکردی از سلول‌های کشتی را فراهم می کند.

معرفی شرکت بی براون

معرفی شرکت بی براون

معرفی شرکت بی براون

كمپانی بی براون، يك كمپانی آلمانی است که در زمينه توليد و توسعه تجهيزات مختلف پزشكی و همچنين محصولات‌ پيشرفته داروسازی و تغذيه بالينی وغيره فعاليت دارد و با حضور مستقيم در بيش از 64 كشور و اعطای نمايندگی در سراسر دنيا، به یک سازمان جهانی و يكی از بزرگترين توليد كننده‌های محصولات‌ پزشكی تبديل شده. دفتر مرکزی آن در ملسونگن، در مرکز آلمان واقع است. این شرکت در سال 1839 تاسیس و هنوز هم متعلق به خانواده براون است. تمرکز شرکت بی براون بر محافظت و ‌بهبود سلامت مردم در سراسر جهان است.

محصولات اصلی برند بی براون شامل: محلول شستشو، پانسمان زخم آلژینات نقره، پانسمان هیدروژل، پانسمان فوم، محصولات بیماران استومی و سایر پانسمان‌های زخم عملکردی.

 

محصولات دیگر درمان زخم

 

جهت معرفی محصولات شرکت B-Braun کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *